Kancelaria Patentowa Dr W. Tabor

Kompleksowa opieka w zakresie prawa patentowego

Kraków, ul. Mazowiecka 28a

+48 12 632 91 09

Kompleksowa pomoc prawna

Kancelaria Patentowa
Dr W. Tabor w Krakowie

Kancelaria Patentowa Dr W. Tabor działa od 1991 świadcząc kompleksowe usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej osobom fizycznym i prawnym na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz innych krajów. Jesteśmy jedną z najstarszych kancelarii patentowych w Małopolsce. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych oraz nieuczciwej konkurencji. Nasza działalność obejmuje doradztwo prawne, badanie zdolności rejestrowej oraz dokonywanie zgłoszeń w Polskim Urzędzie Patentowym, w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz instytucjach międzynarodowych. Prowadzimy także sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi i powszechnymi.

30 lat doświadczenia

jedna z najstarszych kancelarii w Małopolsce

Kompleksowa usługa

rejestrowej oraz dokonywanie zgłoszeń patentowych

kancelaria2

Zakres działalności

Patent na wynalazek

Uprawniony z patentu ma prawo zakazać osobom trzecim korzystania z wynalazku, jego wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu oraz importowania.

Wzory użytkowe

Zgodnie z ustawą wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzory przemysłowe

Zgodnie z ustawą, wzorem przemysłowym określa się nową i posiadającą indywidualny charakter postać wytworu lub jego części.

Znaki towarowe

Zgodnie z ustawą, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa

Nieuczciwa konkurencja

Świadczymy usługi właścicielom praw własności intelektualnej w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a zatem przed nieuprawnionym wykorzystywaniem i naśladownictwem.

Zasięg ochrony

Jesteśmy jedną z największych i najstarszych KANCELARII PATENTOWYCH w Małopolsce

Ochrona w Polsce

W imieniu Klienta prowadzimy postępowania oraz spory dotyczące nieuczciwej konkurencji.

Ochrona w Unii Europejskiej

Rejestracja znaku towarowego i wzoru przemysłowego w w.w Urzędzie daje prawo wyłączne na terenie wszystkich państw członkowskich.

Ochrona międzynarodowa

W przypadku naruszeń prawa ochrony międzynarodowej, współpracujemy z partnerskimi kancelariami adwokackimi w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Zadzwoń do nas
lub

Umów się na spotkanie

Scroll to Top