Wzory użytkowe

Wzory użytkowe

Prawa ochronne

Zgodnie z ustawą wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. W odróżnieniu od wynalazku, wzorem użytkowym może być tylko przedmiot, który nie musi charakteryzować się poziomem wynalazczym. Maksymalny okres ochrony wzoru użytkowego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na wzór użytkowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Ochrona prawna

Przygotowanie dokumentacji

Nasza kancelaria zajmuje się przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji zgłoszeniowej potrzebnej do uzyskania ochrony na wzór użytkowy w Polsce i za granicą. Przeprowadzamy badanie stanu techniki wzoru użytkowego w dostępnych bazach. Podejmujemy również wszelkie czynności związane z utrzymaniem prawa w mocy. Opracowujemy opinie dotyczące naruszeń praw ochronnych wzorów użytkowych. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami administracyjnymi. Zajmujemy się także prowadzeniem spraw naruszeń praw ochronnych na wzory użytkowe.

Scroll to Top