Ochrona na terytorium Polski w Urzędzie Patentowym

Ochrona na terytorium Polski w Urzędzie Patentowym

Nasza kancelaria wspiera przedsiębiorców w postępowaniach krajowych związanych z ochroną wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Świadczymy usługi z zakresu opracowywania zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP. W imieniu Klienta prowadzimy postępowania oraz spory dotyczące nieuczciwej konkurencji. W ciągu wielu lat naszej działalności dokonaliśmy zgłoszeń ponad 200 wynalazków i wzorów użytkowych w Polsce i za granicą, jak również ponad 500 wzorów przemysłowych w Polsce i Unii Europejskiej.

Scroll to Top