Znaki towarowe

Znaki towarowe

Rejestracja znaku w Polsce i za granicą

Zgodnie z ustawą, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego znacząco wpływa na wizerunek firmy oraz reguluje kwestie własnościowe marki. Znak towarowy może być przedmiotem działań marketingowych danej firmy. Jest to także skuteczne narzędzie wykorzystywane w walce z nieuczciwą konkurencją.

Kompleksowa opieka prawna

Ochrona znaków towarowych

Kancelaria dokonuje kompleksowych czynności dotyczących ochrony znaków towarowych na terytorium całego świata, a więc reprezentuje klientów w Urzędzie Patentowym RP. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), jak również pośredniczy w uzyskaniu ochrony znaku towarowego w trybach krajowych na terenie Państw, które nie należą do Unii Europejskiej oraz do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Kancelaria przeprowadza badania dostępności znaków towarowych w bazach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych, co stanowi prognozę szans na uzyskanie ochrony. Zajmujemy się także opracowywaniem pism ostrzegawczych, składaniem opinii oraz wniosków o unieważnienie praw wyłącznych. Na życzenie naszych Klientów prowadzimy cykliczne monitoringi zgłoszeń znaków towarowych pod kątem zgłoszeń znaków mogących stanowić naruszenie praw wyłącznych naszych Klientów.

Scroll to Top