Oferta

Kancelaria Patentowa
w Krakowie

Specjalizujemy się w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Służymy pomocą w zakresie patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych. Kompleksowe usługi naszej kancelarii obejmują prowadzenie badań i ekspertyz dotyczących zdolności patentowej, opracowywanie dokumentacji, zgłaszanie do ochrony zarówno w urzędach krajowych, jak i zagranicznych oraz prowadzenie spraw związanych z naruszeniem ochrony przez osoby trzecie.

Czym się zajmujemy

Oferta naszej Kancelarii Patentowej

Patent na wynalazek

Uprawniony z patentu ma prawo zakazać osobom trzecim korzystania z wynalazku, jego wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu oraz importowania.

Wzory użytkowe

Zgodnie z ustawą wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzory przemysłowe

Zgodnie z ustawą, wzorem przemysłowym określa się nową i posiadającą indywidualny charakter postać wytworu lub jego części.

Znaki towarowe

Zgodnie z ustawą, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa

Nieuczciwa konkurencja

Świadczymy usługi właścicielom praw własności intelektualnej w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a zatem przed nieuprawnionym wykorzystywaniem i naśladownictwem.

Kancelaria Patentowa Dr W. Tabor Spółka Jawna

Świadczymy usługi w zakresie

  • Opracowywania zgłoszeń w sprawach dotyczących ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych z różnych dziedzin
  • Badaniem, zgłaszaniem i prowadzeniem procedury rejestracyjnej znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz urzędami zagranicznymi
  • Reprezentacją firm w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej
  • Prowadzeniem postępowań przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Biurem Międzynarodowym WIPO (Genewa), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Alicante), Europejskim Urzędem Patentowym (Monachium)
  • Zwalczaniem nieuczciwej konkurencji
  • Prowadzeniem spraw spornych związanych z ochroną własności intelektualnej
Zadzwoń do nas
lub

Umów się na spotkanie

Scroll to Top