Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja

Ochrona przed nieuczciwym działaniem konkurentów

Świadczymy usługi właścicielom praw własności intelektualnej w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a zatem przed nieuprawnionym wykorzystywaniem i naśladownictwem.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Czyny nieuczciwej konkurencji

Do czynów nieuczciwej konkurencji zalicza się:

  • Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat konkurencji oraz własnego przedsiębiorstwa
  • Nieuczciwa lub zakazana reklama
  • Używanie logo lub logotypu podobnego do logo lub logotypu innego przedsiębiorstwa
  • Utrudnianie dostępu do rynku
  • Oferowanie produktów podobnych do oryginałów
  • Błędne oznaczenie pochodzenia geograficznego danych produktów
  • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Sprzedaż lawinowa

Naruszenie ustawy o nieuczciwej konkurencji niesie za sobą poważne konsekwencje związane z wysokimi karami pieniężnymi oraz koniecznością publikacji sprostowań odnośnie rozpowszechniania fałszywych informacji.

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie przysługujących przedsiębiorcy roszczeń w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji. Prowadzimy działania sądowe i reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Scroll to Top