Ochrona na terytorium UE w EUIPO

Ochrona na terytorium UE w EUIPO

Ochroną własności intelektualnej na terenie UE w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych zajmuje się Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Rejestracja znaku towarowego i wzoru przemysłowego w w.w Urzędzie daje prawo wyłączne na terenie wszystkich państw członkowskich.

Kancelaria Patentowa Dr W. Tabor zajmuje się zgłaszaniem unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz prowadzeniem postępowań spornych przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi w sprawach tych zgłoszeń.

Scroll to Top